Mis on seadusandlik nõusolek?

(See on seaduse üldine juhend ja see ei kujuta endast juriidilist nõu.)

Seadus

Mis on seadusandlik nõusolek?. 2003is Inglismaal ja Walesis seksuaalõigusrikkumiste seadusning Šotimaa 2009. aasta seksuaalkuritegude seaduses sätestati, mida nõusolek kriminaalkorras süüdistuse esitamiseks tähendab.

Õigusaktid on laiendanud vägistamise tavapärast määratlust, et see hõlmaks kõiki seksuaalseid identiteete ja paneb kuriteo selle eest, et "inimene (A) tungib oma peenisega tupikusse, [kuid ka nüüd teise isiku anus või suu]" (B); kas tahtlikult või ettevaatamatult, ilma selle isiku nõusolekuta ja ilma igasuguse mõistliku veendumuseta, et B nõus. "

Šoti seaduste kohaselt tähendab "nõusolek vaba lepingut".

„59. Punkti 2 alapunktis a on sätestatud, et puudub vaba kokkulepe, kui tegevus toimub ajal, mil kaebuse esitaja ei ole alkoholi või mõne muu aine mõju tõttu võimeline sellega nõustuma. Selle lõigu eesmärk ei ole sätestada, et isik ei saa pärast alkoholi tarvitamist või joovastava aine tarvitamist seksuaalse tegevusega nõustuda. Inimene võib olla tarvitanud alkoholi (või mõnda muud joovastavat ainet) ja olla isegi üsna purjus, ilma et ta oleks kaotanud nõusoleku andmise võimet. Kuid hetkel, mil ta on nii joobes, et kaotab võime valida, kas osaleda seksuaalses tegevuses, toimub igasugune seksuaalne tegevus ilma kaebuse esitaja nõusolekuta. "

Mis on praktikas nõusolek?

Tsiviilõiguses tähendab nõusoleku andmine näiteks lepingu sõlmimisel sama asjaga nõustumist. Kriminaalõiguses tähendab see midagi loaga rohkem sarnast. Mõlemad juriidilised sektorid püüavad neisse lisada mõisteid kasutamise ja võimu kuritarvitamise kohta. Nõusoleku määramine on kriminaalseaduse üks keerulisemaid valdkondi seksuaalkuritegude puhul. Sellel on kolm peamist põhjust.

Esiteks on väga raske mõista, mis toimub teise inimese mõtetes. Kas flirtida signaali, et seksuaalvahekord on nüüd ok või lihtsalt kutse, et alustada sugulasvahetust hiljem? Kas see on meeste sotsiaalne norm või mõistlikum olla naiste "julgustamises osaleda seksuaalvahekorras" ning naisi pidama rohkem alistumatuks ja järgima? Internet pornograafia kindlasti edendab seda vaate kohta seksuaalsete suhete kohta.

Teiseks sooritatakse seksuaalakt tavaliselt eraviisiliselt tunnistajateta. See tähendab, et kui juhtunu üle tekib vaidlus, peab žürii põhimõtteliselt valima ühe inimese loo teise asemel. Tavaliselt peavad nad intsidendi eel toimunu kohta tõendite põhjal järeldama, mis võis olla osapoolte meelest. Kuidas nad peol või pubis käitusid või milline oli nende varasemate suhete olemus, kui neid oli? Kui suhet on peetud ainult Interneti kaudu, võib seda olla raskem tõestada.

Kolmandaks, seksuaalse vägivallast tuleneva stressi tõttu võib kaebuse esitaja faktide ja järgnevalt varsti tehtud märkuste või avalduste meelespidamine erineda. See võib teistel raskeks teada, mis tegelikult juhtus. Olukord muutub keerulisemaks, kui alkoholi või narkootikume on tarbitud.

Nõusoleku kokkuvõte

see link pakub kroonprokuratuuri nõuandel põhinevat PSHE ühingu nõustamise kohta head nõu.

Samuti on BBC teinud 2 huvitavat raadiodokumentaali Nõusoleku uus aeg see kirjeldab, kuidas tänapäeva noored praktiliselt kogevad nõusolekut või selle puudumist.

Riskirühmaga noorukid

Noorukite väljakutse seisneb selles, et aju emotsionaalne osa kiirendab neid seksuaalsete põnevuste, riskide võtmise ja katsetamise suunas, samas kui aju ratsionaalne osa, mis aitab riskikäitumisel pidureid tõmmata, pole veel täielikult välja arenenud. See on veelgi keerulisem, kui segus on alkoholi või narkootikume. Võimaluse korral peaksid noored mehed otsima seksuaalsuhetes aktiivset nõusolekut ja olema väga ettevaatlikud, kui arvavad, et nõusolek on antud, kui partner on purjus. Selle õpetamiseks lastele näidake seda naljakat multifilm nõusoleku kohta tassi teed. See on väga nutikas ja aitab asjale punkti panna.

Kaudne nõusolek

Varjatud nõusolek on nõusoleku vastuoluline vorm, mida isik ei ole sõnaselgelt andnud, vaid tuletatakse pigem inimese tegudest ning konkreetse olukorra faktidest ja asjaoludest (või mõnel juhul ka inimese vaikimisest või tegevusetusest). Varem arvati, et abiellunud paar oli andnud kaudse nõusoleku seksimiseks - see doktriin keelas abikaasa vägistamise eest vastutusele võtmise. Seda õpetust peetakse enamikus riikides nüüd vananenuks. Pornosõltuvus võib aga viia mõned mehed pingutama, et sundida naisi ilma nende nõusolekuta seksuaalaktidesse. Vaata see lugu Austraaliast.